Super User

Super User

Työpaikkojen SM-turnaus 2019 pelataan Hämeenlinnassa 6.-7.4.2019. Ilmoittautuminen turnaukseen on käynnissä. Lisätietoja ja ilmoittautumislomake löytyy täältä. Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2019.

maanantai, 30 huhtikuu 2018 11:19

Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Jääkiekkoliitto ry (myöhemmin ”SJL”)

Veturitie 13 H
00240 Helsinki

010 2270 200

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Jääkiekkoliitto ry / Tietosuoja
Veturitie 13 H
00240 Helsinki

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3. Rekisterin nimi

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n tietojen hallintajärjestelmä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeutusperuste

SJL henkilötietojen hallinta (ml. pelipassit, ansiomerkit, vapaakortit, pelikiellot, kurssit, tuomaritiedot, edustusoikeusrekisteri, kurinpitopäätökset, tilastotiedot).

Henkilötietoja käsitellään tarkoituksissa, jotka liittyvät SJL:n asiakas- ja pelaajasuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, henkilöiden rekisteröintiin, kilpailu- ja harrastustoiminnan toteuttamiseen, tulospalvelun ylläpitoon ja tilastojen julkaisuun, analysointiin ja tilastointiin, vakuutustietojen välittämiseen vakuutusyhtiölle, palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisteröidyille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa. Henkilötietoja on mahdollista käyttää SJL:n toimesta rekisteröidyille suunnatussa markkinoinnissa.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse sekä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:

(a)                 rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

(b)                 käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

(c)                 käsittely on tarpeen rekisterinpitäjä SJL:n tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö ja käsiteltävät henkilöryhmät

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, henkilö-id, henkilötunnus, syntymäaika, sukupuoli, kansallisuus, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, pituus, paino, rekisteröidyn kuva sekä tiedot kilpailu- ja harrastustoimintaan liittyvistä pelipasseista, ansiomerkeistä, vapaakorteista, edustusoikeuksista ja ottelu- sekä pelitilastoista. Henkilöryhmät ovat pelaajat, tuomarit ja toimihenkilöt sekä muut henkilöt.

Rekisterin tietoja käytetään lajiliiton omissa palveluissa (tulospalvelu, hallinta- ja palvelusivusto, internetsivut, kurinpitopäätökset) julkaistavia pelaajatietoja varten. Täällä esitettävät tiedot pitävät sisällään

 1. Nuorten Liiga, Nuorten Mestis, C-SM, B-SM, B2-SM ja B-mestis, C-SM ja C-mestis, Naisten Liiga, Mestis, Suomi-Sarja ja maajoukkueet: näissä sarjoissa pelaavien pelaajien osalta luovutettava tieto on nimi, syntymäaika, pituus ja paino
 2. muut sarjat: näissä sarjoissa pelaavien pelaajien osalta luovutettava tieto on nimi ja syntymävuosi

Osa esitettävistä tiedoista kerätään henkilöiltä pelipassin ostamisen yhteydessä, ja osan tiedoista henkilöt voivat lisätä itse SJL:n palvelusivustolla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Pelipassien verkko-ostotyökalu (Sense/Avoine Oy), rekisteröidyn itse tai hänen edustajansa antamat tiedot, ottelu- ja pelitapahtumista saatavat tilastointitiedot, Postin osoitetietojärjestelmä.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen suhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa näiden suhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SJL voi luovuttaa tietoja voimassaolevien lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. SJL voi itse tiedottaa lajiin liittyvistä tärkeistä asioista rekisterissä oleville.

Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle, mikäli rekisteröity ostaa vakuutuksellisen pelipassin. Mikäli rekisteröity ottaa vakuutuksen, SJL:llä on oikeus luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

Tietoja käytetään myös SJL:n tiedottamistarkoituksiin.

Tietoja käsittelevät myös esimerkiksi SJL:n käyttämät alihankkijat kuten palvelujen tekniset ylläpitäjät, esimerkiksi Avoine Oy.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään aktiivisina niin kauan kun SJL hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot säilytetään tilastointitarkoituksessa.

Rekisterinpitäjänä SJL arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi SJL toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Ensisijaisesti yksilön tunnistamisessa käytetään henkilö-id:tä. Tulostetuissa listauksissa ei esitetä henkilötunnusta.

B Digitaalisesti käsiteltävät tiedot

Tiedot ovat varmistettu käyttäjätunnuksien ja salasanojen taakse. Käyttäjätunnukset myönnetään lajiliitossa, kuten myös käyttöoikeustaso. Käyttöoikeustaso määräytyy sen mukaan mitä tietoja käyttäjä tarvitsee. Lajiliitto seuraa käyttäjien kirjautumisia ja heidän tekemiä muutoksia. Digitaalista rekisteriä säilytetään erillisen palveluntarjoajan ylläpitämissä laitteistoissa ja konesaleissa. Palveluntarjoaja on tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan erikoistunut yritys.

11. Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- tai oikaisupyyntö voidaan myös tehdä toimittamalla pyyntö rekisterin yhteyshenkilölle. Kaikki tietojen tarkastuspyynnöt ja muut rekisteröidyn oikeuksiin liittyvät pyynnöt ja tiedustelut tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

12. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Rekisteröity ymmärtää, että mikäli hän pyytää tietojensa poistamista, hän ei enää pysty osallistumaan SJL:n järjestämiin ottelutapahtumiin.

13. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Rekisteröity ymmärtää, että mikäli hän pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, hän ei mahdollisesti enää pysty osallistumaan SJL:n järjestämiin ottelutapahtumiin.

14. Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisteröity ymmärtää, että mikäli hän peruuttaa suostumuksen, hän ei enää pysty osallistumaan SJL:n järjestämiin ottelutapahtumiin.

15. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterin-pitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

16. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

keskiviikko, 28 maaliskuu 2018 10:43

Haku NVK- ja JVK-koulutuksiin jatkuu 6.4. asti

Haku Nuorten Valmentajakoulutukseen ja Jääkiekkovalmentajakoulutuksen on alkanut. Pääset hakemaan koulutuksiin alla olevien linkkien kautta. Haku koulutuksiin päättyy 6.4.2018.
 
Molempien koulutusten valinnoista ilmoitetaan 13.4.2018 mennessä.
keskiviikko, 10 tammikuu 2018 21:13

Ilmoittautuminen työpaikkojen SM-turnaukseen avattu

Työpaikkojen SM-turnaus 2018 pelataan Hämeenlinnassa 7.-8.4.2018. Ilmoittautuminen turnaukseen on avattu. Lisätietoja ja ilmoittautumislomake löytyy täältä. Ilmoittautuminen päättyy 28.2.2018.

Vuoden 2019 työpaikkojen SM-turnaus pelataan Hämeenlinnassa 6.-7.4.2019. Turnaukseen otetaan mahdollisimman paljon joukkueita mukaan mahdollisuuksien puitteissa.

Edellisvuoden joukkueet ovat etusijalla turnauksessa edellyttäen, että he ovat ilmoittautuneet turnaukseen määräaikaan ja maksaneet turnausmaksun eräpäivään mennessä. Muuten joukkueita otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisen yhteydessä joukkueet ilmoittavat mille sarjatasolle he haluavat ilmoittautua. SJL varaa oikeuden muuttaa sarjatasoja ilmoittautumisten ja edellisvuoden menestyksen perusteella.

A- ja B-sarjan osallistumisehdot ja säännöt:

A- ja B-sarjan turnaukseen saavat osallistua kaikki ne pelaajat, jotka ovat saman kauden aikana pelanneet maksimissaan 2. divisioonassa.

Maalivahtien osalta A- ja B-sarjassa ei ole sarjatasorajoituksia.

A- ja B-sarjaan ei ole mahdollista saada poikkeuslupia koskien pelaajien sarjatasoja.

A- ja B-sarjassa pelataan harrastekiekkosäännöillä. Poikkeuksena tähän on se, että lyöntilaukaukset ovat sallittu.

C- ja D-sarjan osallistumisehdot ja säännöt:

C- ja D-sarjassa ylin sarjataso on 3. divisioona. Tämän lisäksi joukkueella saa olla ottelua kohden yksi 2. divisioonassa saman kauden aikana pelannut pelaaja.

Eri otteluissa tämä voi olla eri pelaaja. Nämä pelaajat tulee nimetä ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kentässä. C- ja D-sarjassa voidaan maalivahtien kohdalla myöntää poikkeuslupia sarjatasoihin perustelluista syistä. C- ja D-sarjassa pelataan harrastekiekkosäännöillä.

Joukkueiden pelaajat tulee olla pääsääntöisesti saman yrityksen tai konsernin työntekijöitä. Tähän voidaan kuitenkin myöntää poikkeuslupia perustelluista syistä.

Perusteltu syy on esimerkiksi se, että yhdestä yrityksestä ei löydy riittävästi pelaajia joukkueeseen. Tällä tavalla pyrimme antamaan myös pienille yrityksille mahdollisuuden osallistua turnaukseen.

Minimipelaajamäärä samasta yrityksestä tulee kuitenkin olla vähintään viisi työntekijää.

Kaikki poikkeusluvat tulee anoa ennen turnausta lähettämällä lupa-anomus sähköpostilla osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.. Anomuksessa tulee olla joukkue, pelaajat, joille lupaa anotaan sekä perusteet, miksi lupaa anotaan.

Jos lupaa anotaan sarjatason vuoksi (maalivahdit), on anomuksessa mainittava pelaajan sarjataso ja joukkue. Jos lupaa anotaan eri yritysten yhteisjoukkueisiin, on anomuksessa mainittava yritykset, joissa pelaajat työskentelevät.

Turnauksen osallistumismaksu on 780,00 euroa. Maksu sisältää:

- 3-5 ottelua/joukkue.
- Tuomari- ja toimitsijakulut.
- Turnauksen tulospalvelun ylläpidon.

Ilmoittautuminen työpaikkojen SM-turnaukseen päättyy 28.2.2019. 

 

 

 

 

torstai, 02 marraskuu 2017 09:45

Tuomarille

Tuomarille-osion pääsivu

Oulunkylän Kiekko-kerho ry järjestää ohjatun jääkiekko- ja luistelukoulun noin 8-13 -vuotiaille lapsille, joita luistelu ja jääkiekko kiinnostavat, mutta jotka eivät harrasta lajia missään joukkueessa.
 
Lisätietoa oheisesta liitteestä.
maanantai, 12 kesäkuu 2017 15:41

Urheiluakatemia

 • Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Se on huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko Urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa.
   
  Urheiluakatemiaverkostossa toimii urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä huippuvaiheen ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa.
   
  Suomessa työskentelee kuusi alueellista jääkiekkolehtoria pelaajien hyväksi yhteistyössä seurojen, oppilaitosten ja urheiluakatemioiden kanssa:
   

  Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, URHEA (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kouvola): Mikko Rantala, 050 328 2569, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Jyväskylän urheiluakatemia (Jyväskylä, Keuruu, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra): Mika Lievonen, 040 341 4853, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Kuopion alueen urheiluakatemia (Kuopio, Iisalmi, Joensuu, Savonlinna): Herkko Koski, 0440 552 122 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Tampereen urheiluakatemia (Tampere, Hämeenlinna, Lahti, Heinola, Lempäälä): Harri Laurila, 050 567 7114, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Turun seudun urheiluakatemia (Turku, Pori, Rauma):Timo Hirvonen, 040 514 9819, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Ouluseutu urheiluakatemia (Oulu, Vaasa, Rovaniemi, Kokkola, Kajaani): Tuomo Räty, 050 564 3907, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Tästä pääset kaikkien jääkiekkolehtoreiden esittelyvideoihin.

  Lisätietoa urheiluakatemiaohjelmasta Olympiakomitean sivuilta.

   

  Yläkoulutoiminta

  Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä: innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Kaiken lähtökohtana ovat urheilun Reilun pelin eettiset periaatteet.

  Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

  Lisäksi: Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt yhteistyössä Olympiakomitean kanssa lajiliiton linjaukset yläkoulutoiminalle (kts. liitteet tämän artikkelin lopusta). Yläkoulutoimintaa on tarjolla sekä seuran arkitoiminnassa (lisätietoa oman seuran valmennuspäälliköltä), että leiritysmalleina eri urheiluopistoilla:

  Suomen Urheiluopisto (Vierumäki)
  Tanhuvaaran urheiluopisto 

  Lapin urheiluakatemia

   

maanantai, 12 kesäkuu 2017 15:37

Urheiluakatemia

 • Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Se on huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko Urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa.
   
  Urheiluakatemiaverkostossa toimii urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä huippuvaiheen ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa.
   
  Suomessa työskentelee kuusi alueellista jääkiekkolehtoria pelaajien hyväksi yhteistyössä seurojen, oppilaitosten ja urheiluakatemioiden kanssa:
   

  Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, URHEA (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kouvola): Mikko Rantala, 050 328 2569, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Jyväskylän urheiluakatemia (Jyväskylä, Keuruu, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra): Mika Lievonen, 040 341 4853, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Kuopion alueen urheiluakatemia (Kuopio, Iisalmi, Joensuu, Savonlinna): Herkko Koski, 0440 552 122 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Tampereen urheiluakatemia (Tampere, Hämeenlinna, Lahti, Heinola, Lempäälä): Harri Laurila, 050 567 7114, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Turun seudun urheiluakatemia (Turku, Pori, Rauma):Timo Hirvonen, 040 514 9819, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Ouluseutu urheiluakatemia (Oulu, Vaasa, Rovaniemi, Kokkola, Kajaani): Tuomo Räty, 050 564 3907, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Tästä pääset kaikkien jääkiekkolehtoreiden esittelyvideoihin.

  Lisätietoa urheiluakatemiaohjelmasta Olympiakomitean sivuilta.

   

  Yläkoulutoiminta

  Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä: innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Kaiken lähtökohtana ovat urheilun Reilun pelin eettiset periaatteet.

  Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

  Lisäksi: Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt yhteistyössä Olympiakomitean kanssa lajiliiton linjaukset yläkoulutoiminalle (kts. liitteet tämän artikkelin lopusta). Yläkoulutoimintaa on tarjolla sekä seuran arkitoiminnassa (lisätietoa oman seuran valmennuspäälliköltä), että leiritysmalleina eri urheiluopistoilla:

  Suomen Urheiluopisto (Vierumäki)
  Tanhuvaaran urheiluopisto 

  Lapin urheiluakatemia

   

maanantai, 12 kesäkuu 2017 14:10

Urheiluakatemia

 • Urheiluakatemiaohjelma vastaa koko Urheilijan polun kattavan akatemiaverkoston johtamisesta. Se on huippu-urheilun alueellinen verkosto ja koko Urheilijan polun perustukiratkaisu, joka toimii kehittyvänä osaamisen ja olosuhteiden mahdollistajana Urheilijan polun kaikissa vaiheissa.
   
  Urheiluakatemiaverkostossa toimii urheilijoita, valmentajia ja asiantuntijoita, joiden osaamista kehitetään yhteistyössä huippuvaiheen ja osaamisohjelman asiantuntijoiden kanssa.
   
  Suomessa työskentelee kuusi alueellista jääkiekkolehtoria pelaajien hyväksi yhteistyössä seurojen, oppilaitosten ja urheiluakatemioiden kanssa:
   

  Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia, URHEA (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kouvola): Mikko Rantala, 050 328 2569, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

  Jyväskylän urheiluakatemia (Jyväskylä, Keuruu, Mikkeli, Lappeenranta, Imatra): Mika Lievonen, 040 341 4853, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Kuopion alueen urheiluakatemia (Kuopio, Iisalmi, Joensuu, Savonlinna): Herkko Koski, 0440 552 122 , Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Tampereen urheiluakatemia (Tampere, Hämeenlinna, Lahti, Heinola, Lempäälä): Harri Laurila, 050 567 7114, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Turun seudun urheiluakatemia (Turku, Pori, Rauma):Timo Hirvonen, 040 514 9819, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Ouluseutu urheiluakatemia (Oulu, Vaasa, Rovaniemi, Kokkola, Kajaani): Tuomo Räty, 050 564 3907, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

  Tästä pääset kaikkien jääkiekkolehtoreiden esittelyvideoihin.

  Lisätietoa urheiluakatemiaohjelmasta Olympiakomitean sivuilta.

   

  Yläkoulutoiminta

  Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä: innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Kaiken lähtökohtana ovat urheilun Reilun pelin eettiset periaatteet.

  Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

  Lisäksi: Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt yhteistyössä Olympiakomitean kanssa lajiliiton linjaukset yläkoulutoiminalle (kts. liitteet tämän artikkelin lopusta). Yläkoulutoimintaa on tarjolla sekä seuran arkitoiminnassa (lisätietoa oman seuran valmennuspäälliköltä), että leiritysmalleina eri urheiluopistoilla:

  Suomen Urheiluopisto (Vierumäki)
  Tanhuvaaran urheiluopisto 

  Lapin urheiluakatemia

   

Olet nyt

Etelän alueen toimisto

Suomen Jääkiekkoliitto ry.
Veturitie 13 H
00240 Helsinki

Vaihde 010 2270 200
Fax 010 2270 299

 

Kunnioita peliä

Finhockey News

OP-mobiili

Jääkiekkoliiton leirit

Suomi-kiekon strategia

Kunnioitus
Yhteisöllisyys
Hauskuus
Erinomaisuuden tavoittelu

Etsi sivustolta